Májka odstartuje měsíc studentských oslav

Májka odstartuje měsíc studentských oslav

Stavbou májky symbolicky začíná měsíc studentských oslav, který vyvrcholí Majáles
open-air ve Stromovce. Stavba májky proběhne v sobotu 30.3. ve 13.45 hod. na rohu
ulic Jungmannova a Vodičkova.

Při stavbě májky se představí kandidáti na krále majáles
nominovaní za jednotlivé pražské univerzity. Májka bude přesně měsíc po jejím vztyční
stržena a majálesový průvod skrz Prahu ji odnese do již zmíněné Stromovky, kde bude dle
trampského vzoru rozřezána na památeční medaile.

Měsíc studentských oslav představuje hlavní část pražského Majálesu. V jeho rámci
proběhe zhruba tucet kulturně-společenských akcí - od výstav fotografí, přes vystoupení
poloamatérských divadelních uskupení až po laser show na Strahovských kolejích. Více o
akcích najdete na http://praha.majales.cz/program/.